Atom? 高效能

采用低功耗,高效節能平臺系列產品由豐富I/O和強擴展性能組成的無風扇工業計算機,是移動通訊設備,交通運輸和工業自動化應用的完美方案。

產品照片 產品型號 CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Power Input
9027aea2-b1a0-4d58-8c6c-1904aa83bbef NISE 2400
(by request)
Atom? E3827 - 2/ 4/ NA 9~30V
69418fa8-8f1f-4b83-97a2-7f2fcea1892f NISE 2400-
J1900
Celeron?
J1900
- 2/ 4/ NA 9~30V
a9f07632-f844-495d-aafb-b01c57989e7d NISE 2410/
2410E
(by request)
Atom?
E3827/E3845
- 2/ 4/ 1PCI or
PCIe x4
9~30V
268cd9e0-99d6-4e8e-ac63-696c736c6a7e NISE 2410-J1900/
2410E-J1900
Celeron?
J1900
- 2/ 4/ 1PCI or
PCIe x4
9~30V
7ad8c671-f8a4-4ddd-9e40-b01ddecfd302 NISE 2420
(by request)
Atom? E3845 - 2/ 4/ 2PCI 9~30V
56c8e567-89bd-48f5-9682-e02c4404e522 NISE 2420-J1900 Celeron?
J1900
- 2/ 4/ 2PCI 9~30V
Take a minute and tell us what you think!